De geschiedenis van het Platform

Het ontstaan van de Stichting Buurtplatform in Holtum
Onze vroegere voorzitter Sjeng Houben heeft in 2012 de volgende memoires genoteerd:

Reeds 30 jaar geleden toen het industrie terrein HOLTUM NOORD door de toenmalige Gemeente Born volop werd ontwikkeld , waren er al mensen in Holtum die kritisch waren over deze industriële ontwikkeling aan de rand van ons dorp.

Het begon met twee bedrijven te weten Langen Geleen en Leonard Lang Fiat uit Amsterdam. Daarbij werd een nieuwe RIGIPS fabriek gepland  en daar tegen is door  een aantal inwoners van Holtum fel protest aangetekend.De toenmalige Gemeente Born zat enorm in de maag met de dure aangekochte gronden op het industrieterrein HOLTUM NOORD, die ze aan de straatstenen niet kwijt konden en wilde het liefst met iedere gegadigde in zee gaan. De komst van de RIGIPS fabriek ter hoogte van de nu geprojecteerde Tramweg zou fataal zijn door zijn milieu  vervuilende werking.  In 1968 -1970  is door een aantal mensen van Holtum waaronder onze voorzitter en het personeel van Leonard Lang Fiat actie gevoerd tegen de komst van deze fabriek. Immers de vervuilende uitstoot van deze fabriek zou ons dorp veranderen in een wit dorp en zou ook de 14.000 geparkeerde auto’s bij Leonard Lang  doen bedekken  met een gips laag.Een afvaardiging van de actiegroep is toen samen met de Gemeente Born naar Noord Frankrijk afgereisd om te gaan kijken en foto’s te maken waar zo’n fabriek in bedrijf was. Al snel werd duidelijk dat Limburg na het witte stadje “THORN”een tweede witte stadje erbij zou krijgen “Holtum”. In de nabijheid van de Franse fabriek lag op alle daken en wegen een 5 cm dikke witte gips laag. De mensen in dit Franse dorp mochten niks zeggen, in die tijd gold: “Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt” Gelukkig heeft de toenmalige Gemeente Born goed geluisterd naar het actie-comité en is de bouw van deze gips fabriek niet doorgegaan. Een eerste succes voor een Holtums actie comité dat de leefbaarheid van Holtum toen al in hun vizier had.

Ook is in die tijd rond 1968  ” De Commissie Spoor” opgericht, omdat Leonard Lang Fiat Nederland dagelijks  ca 800 auto’ s vanuit Italië naar Holtum wilde vervoeren per trein waarbij de nodige overlast zou ontstaan .Denk hierbij aan lawaai van piepende remmen,claxonneren,nachtlawaai,stationair laten draaien van  stilstaande locomotieven,en hinder bij het oversteken van wegen.De commissie Spoor wilde deze ontwikkeling kritisch volgen over het gehele traject tussen Sittard en Holtum.  De leden waren daarom inwoners uit de verschillende kerkdorpen. In de commissie namen deel: de heer Pistorius namens Sittard,Limbricht, de heer Damen namens Born,de heer Verjans namens Buchten en tot slot de heer Houben namens Holtum.

In 1997 werd er weer een nieuwe actie ondernomen. Deze keer werd er geprotesteerd tegen de komst van Inalfa op de kasteel grond naast Nedcar.  Nota bene precies tussen de geweldige oprijlanen naar het kasteel Wolfrath. Op 13 maart 1997 werd de werkgroep “Leefbaar Holtum” opgericht, dit onder de bezielde leiding van Ton van Vught. Deze werkgroep had als lijfspreuk: KRITISCH-POSITIEF-CONSTRUCTIEF.  Het was een moeilijke periode maar de werkgroep “Leefbaar Holtum” heeft mede gezorgd voor het niet doorgaan van deze immense fabriek zo dicht bij ons dorp en de vernietiging van het mooie natuurgebied rond Wolfrath.Deze werkgroep betaalde hun eigen contributie voor het kopen van postzegels en het maken van kopieën.

Na de fusie van de Gemeenten Sittard-Geleen-Born in 2001 is er door de nieuwe gemeente een beleid van wijkgericht  werken  opgestart. Reden te meer om het restant van de werkgroep Leefbaar Holtum om te dopen tot : Buurtplatform Holtum.

Het Buurtplatform Holtum houdt zich bezig met het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in Holtum.

Op verzoek van de Gemeente is op 26 oktober 2006 in verband met financiële problemen en rechtspersoonlijkheid “De Stichting Buurtplatform Holtum” opgericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *