Zienswijze Buurtplatform A2 Het Vonderen- Kerensheide

BUURTPLATFORM HOLTUMholtum-logo

Bank: Regiobank Holtum rek.nr. 96 00 76 662
Kamer van Koophandel nr: 14091720

HOLTUM, 20 december 2015

 

 

Directie Participatie.
A2 Het Vonderen-Kerensheide
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
Betreft: Zienswijze Notitie Rijkwijdte en detailniveau,
Voor de MER van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide

Geachte mevrouw , heer,

De stichting Buurtplatform Holtum wil graag reageren op bovengenoemde zienswijze.
Met onze zienswijze hebben wij hebben zorgen om de volgende zaken:
A) op de tunnel onder de A2 ter hoogte van Kleine Laakweg/Elzenbroekerweg.
B) De snelheidsverhoging naar 130 km/uur
C) De geluidswal

Ad A)

Ondanks dat er grote economische belangen worden aangevoerd met betrekking tot de verbreding van de A2, wordt uit het oog verloren hoe belangrijk de tunnelverbinding, Kleine Laakweg /Elzenbroekerweg, is voor de leefbaarheid binnen het Kerkdorp Holtum. Deze tunnel is namelijk de verbinding tussen het kortelings gerealiseerde park D’n Dreesj nabij huize Holtum en het uitloopgebied, gelegen rond de Poolmolen, kasteel Wolfrath en het natuurgebied rond de Geleenbeek.
Momenteel is de realisatie van wandelroutes, via het park en tunnel naar dit buitengebied in een vergevorderd stadium.
Realiseer U dat het kerkdorp Holtum wordt omsloten door de A2, het industriegebied Holtum Noord. en de zuidelijke ontsluitingsweg naar Holtum Noord.
Het verdwijnen van deze tunnelverbinding wordt gezien als een aanslag op de leefbaarheid binnen de gemeenschap Holtum.
Indien het niet mogelijk is deze tunnelverbinding te handhaven, verzoeken wij U, in overleg met de inwoners van Holtum, zorg te dragen voor een alternatieve verbinding met het eerdergenoemde uitloop/natuurgebied.
Deze verbinding zou gestalte moeten krijgen nabij het Park D’N DREESJ, in het gebied gelegen tussen de huidige tunnelverbinding en het industriegebied Holtum Noord.

Ad B)

Het verhogen van de snelheid naar 130 km zal voor de leefbaarheid van Holtum grote gevolgen hebben.
Wij denken dan aan de fijnstof het geluidoverlast. Momenteel is de snelheid bij openstelling van de spitstroken max 100 km/uur dat is meer als genoeg.
Wij vragen U in de MIR rapportage hier verder onderzoek op te doen, en de snelheid ter hoogte van ons dorp te beperken.
Ad C)

Momenteel hebben wij een geluidswal die al lang niet meer voldoet aan de huidige verkeersstromen.
Wij vragen U de geluidsproductie in ons dorp nauwkeurig te onderzoeken.

Hoogachtend,

Stichting Buurtplatform Holtum

De secretaris,                                                                             De voorzitter,

Ing. H.A . Kamps                                                                      H. Crutzen

Dit bericht is geplaatst in Nieuws, Verbreding A2. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *